ارسال نقطه نظرات

ماشین سازی حکمائی به منظور بهبود فعالیتهای خود آماده پذیرش انتقادات و پیشنهادات مشتریانش است و کاربران می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد محصولات و خدمات پس از فروش این ماشین سازی از طربق فرم ذیل ارسال نمایند. تا با استفاده از آن بتوانند به انتقال نظرات و انتقادات خود به کارشناسان ماشین سازی حکمائی اقدام نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که ماشین سازی حکمائی پس از دریافت نظرات شما به پیگیری مشکلات بر می آیند و از آنها جهت پیشرفت ماشین سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نام خانوادگی:
شماره تماس:
فکس:
تلفن همراه:
آدرس پست الکترونیکی:
تاریخ خرید:
نام ماشین خریداری شده:
مورد قابل رسیدگی:
(عدم استاندارد- نیاز به تعمیر- نقص فنی و برخورد نمایندگان فروش....)
مبلغ پرداخت شده: ریال
کد امنیتی:
ارسال