مشارکت ماشین سازی حکمائی درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف از تاریخ 29 آذر الی 2 دی ماه 1391

28/9/91

بدینوسیله ماشین سازی حکمائی از شما دعوت میکند تا از غرفه این ماشین سازی در سالن خلیج فارس طبقه همکف دیدن فرماید