مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده بهداشتی،سلولوزی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.

95/02/04