مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.

93/10/04