تشریف فرمائی وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس چیت چیان وهمراهان جهت بازدید از غرفه ماشین سازی حکمائی در روز افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

93/08/26