مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وماشین آلات وابسته .

26/9/92