کسب رتبه برتر در گروه تولید کنندگان در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از سوی مقام وزارت نیرو

19/8/92