مشارکت ماشین سازی حکمائی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف غرفه شماره 125

25/9/90

بدینوسیله ماشین سازی حکمائی از شما دعوت میکند تا  از غرفه این ماشین سازی واقع در سالن خلیج فارس (مبنا) ،طبقه همکف غرفه شماره 125 مربوط به هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بنذی و  ماشین آلات وابسته از تاریخ 28 آذر الی 1دی ماه 1390 از ساعت 8 الی 16 دیدن فرمایید