سوالات متداول

ظرفیت بسته بندی دستگاه PLC 2000PN چقدر است؟
ظرفيت بسته بندي اين دستگاه 2000 بسته يک ليتري در ساعت است.


1