آرشیو اخبار

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن 14-15. 4 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1396
96/02/03

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستته بندی و ماشین آلات وابسته دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس- طبقه همکف - غرفه 25. 5 لغایت 8 دی ماه 1395
95/10/02

مشارکت ماشین سازی حکمائی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران دعوت می نماید . سالن 38B-غرفه 370 4 لغایت 7 مهر 95
95/07/03

مشارکت ماشین سازی حکمائی در اولین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
بدینوسیله ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در اولین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته دعوت می نماید . سالن 6- غرفهB06 23 لغایت 26 شهریور 95
95/06/21

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگروفود ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
بدینوسیله ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی آگرفود دعوت می نماید . سالن 40- طبقه دوم-غرفه16 10 لغایت 13 خرداد 95
95/03/08

کانال تلگرام ماشین سازی حکمایی به آدرسhttps://telegram.me/HOKAMAI راه اندازی شد.
کانال تلگرام ماشین سازی حکمایی به آدرسhttps://telegram.me/HOKAMAI راه اندازی شد.
95/03/08

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده بهداشتی،سلولوزی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده بهداشتی،سلولوزی و ماشین آلات وابسته دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن 12-13- غرفه21. 5 لغایت 8 اردیبهشت ماه 1395
95/02/04

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستته بندی و ماشین آلات وابسته دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس- طبقه همکف. 2 لغایت 5 دی ماه 1394
94/09/29

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی آگروفود ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
بدینوسیله ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی آگرفود دعوت می نماید . سالن 40- طبقه دوم 9 لغایت 12 خرداد 94
94/03/03

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بستته بندی و ماشین آلات وابسته دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس- غرفه 19 6 لغایت 9 دی ماه 1393
93/10/04

تشریف فرمائی وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس چیت چیان وهمراهان جهت بازدید از غرفه ماشین سازی حکمائی در روز افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
تشریف فرمائی وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس چیت چیان وهمراهان جهت بازدید از غرفه ماشین سازی حکمائی در روز افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
93/08/26

مشارکت ماشین سازی حکمائی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
بدینوسیله ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران دعوت می نماید .محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن 35 - غرفه 310 26 لغایت 29 آبان ماه 1393
93/08/22

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی آگروفود ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
بدینوسیله ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی آگرفود دعوت می نماید . سالن 40- طبقه دوم 9 لغایت 12 خرداد 93
93/03/07

مشارکت ماشین سازی حکمائی در نمایشگاه اینترپک 2014
ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در نمایشگاه اینترپک 2014 دعوت مینماید. سالن 11 غرفه 11E52 14-8 May
17/2/93

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وماشین آلات وابسته .
ماشین سازی حکمایی شما را به بازدید از غرفه خود در بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وماشین آلات وابسته دعوت می نماید .سالن خلیج فارس 28 آذر لغایت 1دی 92
26/9/92

مشارکت ماشین سازی حکمائی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی وصنایع وابسته محل دائمی نمایشگاه بین الملی ایران
ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی وصنایع وابسته محل دائمی نمایشگاه بین الملی ایران سالن 37- 28 آبان لغایت 1آذر 1392
20/8/92

کسب رتبه برتر در گروه تولید کنندگان در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از سوی مقام وزارت نیرو
کسب رتبه برتر در گروه تولید کنندگان در در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از سوی مقام وزارت نیرو
19/8/92

مشارکت ماشین سازی حکمائی در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران دعوت می نماید . سالن 27-غرفه 317 15 لغایت 18 آبان 92
13/8/92

مشارکت ماشین سازی حکمائی در بیستمین نمایشگاه بین المللی آگروفد
ماشین سازی حکمائی شما را به بازدید از غرفه خود در بیستمین نمایشگاه بین المللی آگروفود دعوت می نماید. سالن 40 - طبقه دوم 7 لغایت 10 خردادماه 1392
92/3/8

مشارکت ماشین سازی حکمائی در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی سالن 40 طبقه 2 -8 لغایت 11 دیماه
مشارکت ماشین سازی حکمائی در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب تاسیسات آب و فاضلاب ایران محل دائمی نمایشگاه بین المللی سالن 40 طبقه 2 -8 لغایت 11 دیماه
6/10/91

مشارکت ماشین سازی حکمائی درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف از تاریخ 29 آذر الی 2 دی ماه 1391
مشارکت ماشین سازی حکمائی درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف از تاریخ 29 آذر الی 2 دی ماه 1391
28/9/91

مشارکت ماشین سازی حکمائی در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روغن نباتی و روغن کشی و صنایع وابسته واقع در هتل المپیک تهران غرفه شماره 8
مشارکت ماشین سازی حکمائی در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روغن نباتی و روغن کشی و صنایع وابسته واقع در هتل المپیک تهران غرفه شماره 8 از تاریخ 29 الی 30 آذر ماه 1390
27/9/90

مشارکت ماشین سازی حکمائی در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری کشاورزی،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین الملی سالن 7 غرفه شماره 33
مشارکت ماشین سازی حکمائی ، در دومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فن آوری کشاورزی،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته واقع در نمایشگاه بین الملی سالن 7 غرفه شماره 33 زمان 18 لغایت 21 دیماه 1390
17/8/90

مشارکت ماشین سازی حکمائی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف غرفه شماره 125
مشارکت ماشین سازی حکمائی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی وماشین آلات وابسته سالن خلیج فارس (مبنا) طبقه همکف غرفه شماره 125 از تاریخ 28 آذر الی 1 دی ماه 1390
25/9/90